Mali Hukuk ve Vergi Denetimi Danışmanlığı

Infocus Danışmanlık, mükellefler açısından vergi inceleme süreçleri ile vergisel denetim ve revizyon konularında mali danışmanlık hizmetleriyle birlikte vergi mevzuatı bakımından sağlanan teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin vergi uyuşmazlıkları ve dava süreçlerinin değerlendirilerek takip edilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ

More Info

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği

More Info

Yabancılara Konut veya İş Yeri Satışlarında KDV İstisnası Uygulaması

More Info

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında KDV İstinası

More Info

KDV’de İade Dönemi

Maliye Bakanı Ağbal, “Yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek.” dedi.