İhale Hukuku Danışmanlığı

Infocus Danışmanlık, ihale mevzuatı kapsamında özel sektör firmalarına yönelik olarak;

 

  • İhale takip süreçleri
  • İdari ve Teknik Şartnamelerin değerlendirilmesi ve sunulması
  • İhale dosyalarının hazırlanması ve gereken evrakların raporlanması
  • İtiraz ve İtirazen Şikayet süreçlerinin yönetilmesi ve takip edilmesi
  • Aşırı düşük teklif sorgulamalarına yönelik savunma dosyası hazırlanması
  • Geçici Teminat, Kesin Teminat ve tekliflerin doğruluk kontrollerinin yapılması
  • Sözleşme imzalanması aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.