SGK ödemelerinizde karşınıza çıkan gizli maliyetleri sizler için hesaplıyoruz

6111 sayılı teşvik uygulaması ile çalışanlarınız için;
6 aydan 54 aya kadar, çalışan başına aylık 733,39 TL den 5.500,40 TL ye kadar SGK prim indirimi sağlayabilirsiniz. Uygulamadan ne düzeyde fayda sağladığınızı biliyor musunuz?

Teşviklerden maksimum faydalanmanız için stratejiler belirleyerek personel maliyetlerinizi en aza indiriyoruz

Yeni Teşvik Yasası ile çalışanlarınız için; 12 aydan 18 aya kadar, vergi indirimi ile birlikte çalışan başına aylık 1.341,56 TL den 3.577,50 TL ye kadar SGK prim indirimi sağlayabileceğimizi biliyor musunuz?

HIZLI İŞE DÖNÜŞ TEŞVİKİ

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi amacıyla bu kişilerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve bu iş yerinde 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması düzenlenmektedir.

previous arrow
next arrow
Slider

BİZ NE YAPIYORUZ?

Yararlanılabilecek Geçmiş Teşviklerin Hesaplanması

Teşvik kapsamında son 6 AY yararlanılmamış teşvik tutarını tespit ederek Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilmesini sağlıyoruz.

Cari Dönem Teşviklerinin Takibi

Cari dönemden 31.12.2022 tarihine kadar her ay yararlanılabilecek teşvik tutarının hesaplanması ve raporlanması konusunda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Uygun Teşvik Stratejisinin Tespiti

Firmaların, 6111, 7103, 6645, 4857, 7252 ve 7256 sayılı SGK teşvikleri açısından incelenmesi ve aylık bazda konsolide bir şekilde en yüksek teşvik getirisi sağlayacak doğru seçimin yapılması hususunda rehberlik hizmeti sunuyoruz.

NEDEN TEŞVİK DANIŞMANLIĞI ?

Teşviklerden Optimum Düzeyde Faydalanmanızı Sağlar.

Şirketlerin muhasebe ve insan kaynakları birimleri ile mükellef sayısı fazla olan firma dışı müşavirler tarafından yapılan SGK prim teşviklerine ilişkin takibin tam faydalanma seviyesinde olmaması sonucu oluşan eksik faydalanma riskini ortadan kaldırarak söz konusu teşviklerden optimum seviyede faydalanmayı sağlamaktadır.

İnceler, Analiz Eder, Maksimum Fayda Sağlar.

Geliştirmiş olduğu özel bilişim sistemleri ve analiz yöntemleri ile gizli Sosyal Güvenlik Prim maliyetlerinizi ortaya çıkararak, Sosyal Güvenlik Prim teşviklerinden maksimum seviyede faydalanmanızı sağlamaktadır

Fayda Seviyenizin Artırılması İçin Geleceğe Yönelik Planlamalar Yapar.

Cari dönemlerde teşviklerden tam faydalanılmasının yanı sıra, şirket bünyesinde teşviklerden yararlanma potansiyeli olup çeşitli nedenlerle (Ortalama baz seviyesine takılma, işten çıkarma, taşeron uygulamaları, vb.) teşviklerden yararlanamayan personellerin tespit edilerek SGK teşviklerine yönelik olarak kısa ve orta vadeli planlamalar yapılması ve teşviklerden faydalanma seviyesinin nitelik ve nicelik olarak artırılmasını sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Biriminize Değer Katar.

Şirketlerin muhasebe ve insan kaynakları birimlerine gerek işe giriş-çıkış aşamalarında gerek şubeler arası personel nakillerinde teşvikten faydalanma imkânı olan personellere yönelik önerilerde bulunarak mevcut teşvik yararlanma seviyesinin korunmasını amaçlamaktadır.

Alternatifler Arasında Doğru Olanı Tercih Etmenizi Amaçlar.

Mevzuat düzenlemeleri kapsamında aynı çalışanın aynı dönem içerisinde yürürlükte olan birden fazla teşvik uygulamasından faydalanma imkanı bulunması durumunda Şirket açısından en avantajlı teşvik uygulamasının tercih edilmesini ve teşvik uygulamalarından kümülatif olarak maksimum yararlanmanın sağlamasını amaçlamaktadır.

Risklere Karşı Sizi Güvence Altına Alır.

Teşvikler ile ilgili eksik ve yanlış bilgiden kaynaklanan hatalı personel bildirimi sonucu ortaya çıkabilecek cezai ve mali yaptırım risklerinin tecrübeli danışmanları sayesinde ortadan kaldırılmasını sağlamakla birlikte, söz konusu riskleri sözleşme kapsamında Şirketler lehine güvence altına almaktadır.

Ortaya Çıkabilecek Risklerinizi Kontrol Eder.

Teşviklerden yersiz yararlanma risklerinin oluşmaması amacıyla teşvikten faydalanan çalışanlara ilişkin bildirimlerin e-bildirge sistemi üzerinden yasal süre içerisinde kontrol edilmesi ve yersiz yararlanma sorgulaması yapılmasını sağlamaktadır.

İlave Yük veya Maliyet Oluşturmaz.

Danışmanlık bedelinin teşviklerden yararlandırılması sonucu alınan indirimlerin belirli bir oranı olarak belirlenmesi neticesinde Şirketlere ilave mali yük ya da külfet oluşturmamaktadır.

Teşvik Kapsamında Yer Alan Çalışanlarınızın Niteliğinin Artmasını Sağlar.

Teşvik uygulamalarından yararlanma seviyesinin artırılması amacıyla gerek işe alım sürecinde teşviklerden faydalanma imkânı olan çalışanların İş-Kur kaydı, Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) kontrolünün yapılmasını gerek teşviklerden yararlanan mevcut çalışanların teşvik uygulamalarından yararlanma süresinin artırılması için MYB temin edilme süreçlerinde bilgi desteği sağlamaktadır.

Finansal Borç Yapılandırması İle Borç Finansmanı Sağlar.

Mükelleflerin SGK prim borcunun varlığı halinde teşviklerden yararlanma durumunun tespit edilmesi sonucunda gelecek dönemlere ilişkin finansal borç yapılandırması önerileri hazırlayarak SGK prim borçlarının yüzde 30-70 oranında teşviklerle karşılanmasını sağlamaktadır.

Tüm Teşvik Süreçlerinde Destek Olur.

Yatırım Teşvik Belgesi temin edilmesi, Ar-Ge teşvikleri gibi özellikli teşvikler üzerinde ayrıntılı ön çalışma yaparak söz konusu teşviklerden uzun süreli yararlanılmasını temin etmektedir.

Geçmiş Dönemlere İlişkin İade Süreçlerinizi Takip Eder.

Tecrübeli avukatları aracılığıyla geçmiş dönemlere yönelik olarak eksik faydalanılan prim teşvik tutarlarının tespit edilmesi ve bu tutarların geri alınmasına ilişkin itiraz-dava açılması-dava süreci ve davanın sonuçlandırılması aşamalarının tamamını takip etmektedir.

Dinamik ve Karmaşık SGK Teşvik Uygulamalarına Yönelik Mevzuat ve Prosedürleri Dert Etmeyin! Teşvik Uygulamalarına İlişkin Tüm Süreçlerde Yanınızdayız!

Bütün işletmeler için büyük bir önem taşıyan, işsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılmasında en önemli engellerden birisi olan istihdam maliyetlerinin düşürülebilmesi için Ülkemizde ve diğer birçok ülkede olduğu gibi gerek vergi ve gerekse SGK prim teşviklerine yönelik yasal uygulamalar düzenlenmektedir. Ücretler üzerindeki maliyetlerin düşürülmesi ve istihdam seviyesinin artırılması açısından önemli bir araç olan sosyal sigorta prim teşvikleri, istihdam yaratmak için ücretler üzerindeki sosyal sigorta prim yüklerinin indirilmesini ifade etmekte ve düzenlenen uygulamalar mevzuat, kanun, yönetmelik, tebliğ ve Kurumların genelgeleri ile belirlenmektedir. Bu sebeple uygulanması ve takip edilmesi, sadece bilişim ağırlıklı olmayıp, ciddi bir uzmanlık ve danışmanlık gerektirmektedir. Söz konusu teşvik uygulamaları konularında hizmet alınması, birçok firma için akılcı çözüm oluşturmaktadır.

Kolay, Hızlı ve Güvenilir Yöntemlerle Takip Eder.

Dinamik ve karmaşık Sosyal Güvenlik teşvik uygulamalarına ilişkin mevzuat ve prosedürlerin takibini kolay, hızlı ve güvenilir yöntemler ile yapmakta, sizin adınıza işe giriş-çıkış, ortalama çalışan sayısı ve baz değerlerini düzenli bir şekilde takip ederek yersiz yararlanma sonucu ortaya çıkacak teşvik iadelerini ortadan kaldırmaktadır.

Maliyet ve Risklerinizi Azaltır.

Özellikle çalışan sayısı yüksek olan şirketlerde yer alan muhasebe ve insan kaynakları birimleri ile mükellef sayısı fazla olan firma dışı müşavirlerin dinamik ve karmaşık teşvik uygulamalarını düzenli ve konsolide bir şekilde takip etmesi ekstra tecrübeli personel istihdamı gerektirdiği için ilave sabit personel maliyetlerinizi ve yetersiz takip sonucu ortaya çıkabilecek riskleri ortadan kaldırmaktadır.

previous arrow
next arrow
Slider

132.850.000 TL

Hesaplanan Geçmiş Teşvik Tutarı

89.500.000 TL

Kazandırılan Teşvik (Güncel + Geçmiş)Tutarımız

22.400

İncelenen Şirket Sayısı

RESMİ TWİTTER SAYFAMIZ

SERTİFİKALARIMIZ

Bilgi Güvenliği Sertifikası

Kalite Yönetim Sertifikası

"BİLGİYE ODAKLANIN"

INFOCUS DANIŞMALIK; alanında tecrübeli ve uzman kadrosuyla mali hukuk, vergi denetimi, sosyal güvenlik hukuku, iş hukuku ve ihale hukuku konularında hizmet veren bir danışmanlık firmasıdır. Infocus Danışmanlık olarak biz; gerek vergi ve ihale mevzuatlarından gerekse iş ve sosyal güvenlik mevzuatlarından kaynaklanan yüksek maliyetleri ve riski minimize etmek amacıyla, iş ortağı olduğumuz şirketlere mali ve hukuki konularda profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Buna ek olarak bahsi geçen konularda ortaya çıkan mali ve hukuki uyuşmazlıkları, alanında tecrübeli avukatlar yardımıyla çözüme kavuşturarak iş ortaklarımızın her zaman yanında olmaktayız.

Hangi Teşviklerden Faydalanabileceğinizi Biliyor musunuz?

Infocus Danışmanlık, firmaları teşvik uygulamalarının ortaya çıkardığı karmaşık hukuki mevzuattan kurtarmakla birlikte, maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak teşviklerden ne ölçüde faydalandığının kontrolünü ücretsiz yapmakta ve uzman kadrosunun özverili çalışmasıyla analiz sonuçlarını sizlerle paylaşmaktadır.